Sayuri Yamashita

Sayuri Yamashita, Make-up artist.
Logo, branding, website